Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo về việc gặp các sinh viên chưa có QĐ chuyển ngành

Phòng Đào tạo Đại học thông báo:

          Phòng Đào tạo Đại học sẽ có buổi gặp trực tiếp các sinh viên tự ý chuyển ngành mà chưa có Quyết định chuyển ngành để kiểm tra thông tin và đưa ra phương hướng xử lý ( Sinhv iên xem danh sách trong file đính kèm)

         Thời gian: 11h thứ 5 ngày 20/02.

          Địa điểm: Phòng A106.

          

        Đề nghị sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Thông báo thi thực hành lớp IT001.E11.ANTT ngày 18/1/2014

Thông báo dành cho sinh viên lớp Kỹ sư Tài năng An ninh Thông tin khoá 2013 về việc thi thực hành môn Nhập môn lập trình - Mã lớp IT001.E11.ANTT - Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Văn Toàn.

Ngày thi: 18/01/2014 (Thứ Bảy)

Ca thi: 1,2 (Bắt đầu lúc 07g30)

Phòng thi: C111 (Toà nhà C)

Phần thi lý thuyết sẽ thi theo lịch thi đã công bố.

Ngày thi: 21/01/2014

Ca thi: 2

Phòng thi: A106

Sinh viên có phản hồi vui lòng gửi email đến địa chỉ annlh@uit.edu.vn (Cô Hồng Ân)

Thân báo.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ LẠI MÔN MA002 CHO SV KHOÁ 08

         Hiện nay, đã hết thời gian điều chỉnh ĐKHP HKII năm học 2013-2014, có rất nhiều sinh viên khoá 08 đăng ký môn MA002 vào "Đơn xin đăng ký bổ sung/huỷ học phần" đồng thời đăng ký vào danh sách của P.ĐTĐH như thông báo ngày 06/01/2013 dẫn đến việc đăng ký bị trùng lớp MA002.

Trang