Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo thay đổi lịch học môn MATH2153.E21.CTTT.1 lớp CTTT8

P.ĐTĐH thông báo lớp MATH2153.E21.CTTT.1 (Calculus II) của thầy Lê Văn Chánh(MS: 10156) đổi lịch  sang thứ 7, tiết 1234 phòng C202 (ban đầu là thứ 4, tiết 6,7.8.9)
Sinh viên lưu ý sự thay đổi này, Lớp trưởng thông báo đến sinh viên lớp mình, mọi chi tiết sinh viên liên hệ qua email: tranv@uit.edu.vn

Thân báo!

Thông báo thay đổi lịch học môn MSIS4263.E21.CTTT.1 lớp CTTT5

P.ĐTĐH thông báo lớp MSIS4263.E21.CTTT.1 do cô Phụng (80143) dạy chuyển sang thứ 5, tiết 6,7,8 phòng C.202 (ban đầu là Thứ 4, tiết 6,7,8,9)
Sinh viên lưu ý sự thay đổi này, Lớp trưởng thông báo đến sinh viên lớp mình, mọi chi tiết sinh viên liên hệ qua email: tranv@uit.edu.vn

Thân báo!

CV: Nguyễn Văn Trà

Thông báo về lịch học môn Giáo dục thể chất 2

Phòng Đào tạo xin thông báo về lịch học môn giáo dục thể chất 2.

Do như thông báo trước của Trung tâm thể thao, thời gian học thay đổi gây khó khăn cho việc đi lại của sinh viên, nên một số bạn sinh viên và phòng đào tạo cũng có kiến nghị và đã được sự thống nhất bên Trung tâm thể thao. Giờ trường mình sẽ học như đúng lịch đã đăng ký ban đầu (thời gian đúng như lịch đăng ký).

Thông báo thay đổi phòng học môn IT003.E21.CLC

Môn IT003.E21.CLC (Cấu trúc dữ liệu và giải thuật) của thầy Vũ Thanh Nguyên đổi từ phòng C101 sang C201 vào Thứ 6 ngày 28/2/2014. Tiết 1,2,3

Lý do: ĐHQG mượn phòng thi anh văn

Sinh viên lưu ý sự thay đổi này, Lớp trưởng thông báo đến sinh viên lớp mình, mọi chi tiết sinh viên liên hệ qua email: tranv@uit.edu.vn

CV: Nguyễn Văn Trà

Buổi nói chuyện Chuyên đề: The angular integral of the radon transform (aniRT) as a feature vector in categorization of visual objects

- Diễn giả: GS. Andrew Paplinski, Đại học Monash, Úc

 

Nội dung: The Angular Integral of the Radon Transform (aniRT) as a Feature Vector in Categorization of Visual Objects (Chi tiết theo file đính kèm).

 

Thông tin về Trường đại học Monash: vui lòng tham khảo tại địa chỉ website:

Thông báo thay đổi phòng học môn MSIS4013.E21.CTTT lớp CTTT5

P.ĐTĐH thông báo lớp MSIS4013.E21.CTTT (Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDL) - GV: Đỗ Phúc sẽ chuyển phòng học từ C102 sang phòng C104 kể từ ngày 20/2/2014.

Sinh viên lưu ý sự thay đổi này, Lớp trưởng thông báo đến sinh viên lớp mình, mọi chi tiết sinh viên liên hệ qua email: tranv@uit.edu.vn

 

Thông báo về thời gian học môn Giáo dục thể chất 2

Theo như lịch học môn giáo dục thể chất 2, các lớp học chuyển sang học vào buổi chiều tối (tiết 9101112) do trung tâm thể thao không có lịch học buổi trưa (tiết 67890) cho trường mình. Một số bạn sinh viên không theo học được có thể nộp đơn xin hủy môn PE002 tại phòng đào tạo từ ngày 18/02/2014 đến 22/02/2014.

Trang