Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Công nghệ Java (IE209.J11.1) ngày 19/11/2018

CBGD : Nguyễn Văn Kiệt
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Công nghệ Java (IE209)
Lớp : IE209.J11.1
Phòng : C309
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 19/11/2018