Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Ngôn ngữ lập trình Java (SE330.H21) ngày 31/05/2017

CBGD : Huỳnh Tuấn Anh
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Ngôn ngữ lập trình Java (SE330)
Lớp : SE330.H21
Phòng : C114
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 , ngày 31/05/2017