Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tử (EC302.H21) ngày 21/03/2017

CBGD : Trình Trọng Tín
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tử (EC302)
Lớp : EC302.H21
Phòng : C208
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 3 , ngày 21/03/2017