Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 2 (EN005.H23) ngày 21/03/2017

CBGD : Lê Thị Bích Thuận
Khoa/ Bộ môn : BMAV
Môn học : Anh văn 2 (EN005)
Lớp : EN005.H23
Phòng : C215
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 21/03/2017