Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Hệ điều hành (IT007.H26) ngày 24/03/2017

CBGD : Thiều Xuân Khánh
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Hệ điều hành (IT007)
Lớp : IT007.H26
Phòng : C305
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 6 , ngày 24/03/2017