Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình ứng dụng Web (NT208.H11) ngày 29/12/2016

CBGD : Nguyễn Quang Minh
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Lập trình ứng dụng Web (NT208)
Lớp : NT208.H11
Phòng : C307
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 29/12/2016