Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118.H12) ngày 29/12/2016

CBGD : Trần Hồng Nghi
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118)
Lớp : NT118.H12
Phòng : C206
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 29/12/2016