Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Kho dữ liệu và OLAP (IS217.H11) ngày 30/12/2016

CBGD : Nguyễn Thị Kim Phụng
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Kho dữ liệu và OLAP (IS217)
Lớp : IS217.H11
Phòng : C208
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 30/12/2016