Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù An toàn mạng không dây và di động (NT330.N11.ANTT) ngày 03/01/2023

CBGD : Lê Đức Thịnh
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : An toàn mạng không dây và di động (NT330)
Lớp : NT330.N11.ANTT
Phòng : B4.12
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 7
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 , ngày 03/01/2023