Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù ONLINE Anh văn 3 (ENG03.M11) ngày 30/11/2021

CBGD : Nguyễn Thị Mộng Thy
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 3 (ENG03)
Lớp : ENG03.M11
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 30/11/2021